Rekord WOŚP w Gminie Kołobrzeg! Zebraliśmy 86 700,00 zł

Wielkość tekstu:

24 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy za nami. W tym roku Gmina Kołobrzeg włączyła do swojego sztabu również wolontariuszy Miasta Kołobrzeg. Zbiórkę datków prowadziło od wczesnych godzin rannych ponad 140 wolontariuszy, których nie zniechęcił chłód ani deszcz.

W akcję na terenie Gminy włączyły się szkoły, sołectwa, kluby sportowe, stowarzyszenia, ośrodki hotelowe oraz Pracownia Orange w Drzonowie. Finał odbył się w Dźwirzynie, gdzie na deskach amfiteatru wystąpili Specyficzni oraz The Moon. Dla uczestników przygotowano także licytację , loterię fantową, kiermasz książek, gorący poczęstunek i oczywiście światełko do nieba – czyli przepiękny pokaz sztucznych ogni. Wolontariusze Gminy Kołobrzeg zebrali w tym dniu ponad  25 tys zł. Wielkie serce okazali mieszkańcy Grzybowa, Drzonowa i Dźwirzyna. Podczas imprezy na grzybowskim Orliku zebrano prawie 5,5 tys zł, w Drzonowie: uczniowie 1417,00 zł, Pracownia Orange 138,70 zł, Rada Rodziców 3179,71 zł wraz z organizacją sobotniej dyskoteki w Domu Socjalnym, uczniowie szkoły w Dźwirzynie 3763,10 zł, Solny Grzybowo 257,80 zł. Aukcja charytatywna podczas finału przyniosła 1942,00 zł, loteria fantowa 459,76 zł, natomiast pozostałe zbiórki dały wynik 9742,44 zł. Pieniądze zasilą konto fundacji WOŚP i zostaną przekazane na działalność oddziałów pediatrycznych oraz godna opiekę dla seniorów w naszym kraju.

Dziękujemy wszystkim za okazane serce, natomiast wolontariuszom za pełną poświęcenia pracę. Szczególne słowa wdzięczności Sztab kieruje pod adresem Banku PeKao oraz pani Beaty Szustek, której profesjonalizm i doświadczenie okazały się bezcenne, pani Magdalenie Kusiakiewicz, Markowi Dołęgowskiemu, Mateuszowi Stawickiemu, Klaudii Kołodziejczyk, Michałowi Spieszyńskiemu, pani Basi Bieli i jej Przyjaciołom. Dziękujemy również sołtysom – Tomaszowi Szafrańskiemu, Jerzemu Szczubełkowi oraz ekipie Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Dźwirzynie.

Pragniemy zaznaczyć, iż powyższe kwoty są wynikiem sztabowego przeliczenia. Oficjalne dane otrzymamy z banku już za kilka dni.

Pracował dla Was Sztab w składzie: Małgorzata Chir, Elżbieta Stefaniak, Tomasz Jankowski i Marek Dołęgowski.