Nowy przewodniczący Stowarzyszenia Sołtysów

Wielkość tekstu:

20 członków stowarzyszenia dokonało wyboru nowego przewodniczącego stowarzyszenia. Marka Maja na tym stanowisku zastąpiła Magdalena Kusiakiewicz radna oraz sołtyska Sarbii. Uzyskała 19 głosów, jedna  osoba wstrzymała się.

Wybrano także nowy czteroosobowy zarząd, w którym znaleźli się Ewa Zygowska, Grażyna Staszewska, Jerzy Szczubełek oraz Tadeusz Królikowski. Komisja Rewizyjna pozostała w niezmienionym składzie. Zgromadzenie jako sołtys Senior poprowadził Adam Frankiewicz (Stary Borek). Przyjęto sprawozdanie finansowe oraz określono wstępne działania na nowy rok. W zebraniu jako członek stowarzyszenia udział wziął wójt Włodzimierz Popiołek.