Nowa oferta pomocy w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie: Niebieska Linia

Wielkość tekstu:

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że od stycznia 2016 roku - w działającym na zlecenie PARPA Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - pod numerem 801-12-00-02 prowadzone są telefoniczne konsultacje w języku angielskim i rosyjskim. Osoby doznające przemocy w rodzinie i świadkowie przemocy mogą porozmawiać ze specjalistą dzwoniąc:

  • w jęz. angielskim - poniedziałki, w godz. 18.00-22.00
  • w jęz. rosyjskim - wtorki, w godz. 18.00 - 22.00

Pełna informacja ofercie Pogotowia "Niebieska Linia" na stronie www.niebieskalinia.info

English

The State Agency for Prevention of Alcohol-Related Problems (PARPA) informs that since January 2016 the Polish Nationwide Emergency Service for Victims of Domestic Violence „Blue Line",  commissioned by PARPA, has been offering consultations carried out in English. Victims of domestic violence and witnesses of violence can talk to a specialist every Monday from 6 p.m. to 10 p.m. at the phone number 801-12-00-02.

По-русски

Государственное Aгентство  по Решению Проблемы Алкогольной Зависимости  (PARPA) сообщает, что с января 2016 года Oбщепольская Cлужба Помощи  Жертвам  Насилия в Семье " Синия Линия"" (действующая под покровительством  PARPA)  проводит телефонные консультации на русском языке. Жертвы насилия в семье и свидетели насилия могут поговорить co специалистом по телефону 801-12-00-02 каждый вторник (с 18.00 - до 22.00).


  • TELEFONICZNA PORADNIA PRAWNA

22/666-28-50 - poniedziałek, wtorek, godz. 17.00-21.00
801-120-002 - środa, godz. 18.00-22.00
Opłata za połączenie z numerem 22/666-28-50 za każdą minutę połączenia, zgodnie z posiadanym przez Państwa taryfikatorem.

  • PORADNIA E-MAILOWA

Można do nas pisać w sprawach związanych z przemocą w rodzinie na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • INTERWENCJE W SPRAWACH PRZEMOCY W RODZINIE

pisemny lub/i telefoniczny kontakt z placówkami zajmującymi się przemocą w rodzinie na terenie zamieszkania osoby pokrzywdzonej.

  • INTERWENCJE WOBEC OSÓB SKAZANYCH ZA PRZEMOC W RODZINIE, KTÓRE NADAL KRZYWDZĄ SWOICH NAJBLIŻSZYCH

Celem  interwencji jest zapewnienie skuteczniejszej pomocy i bezpieczeństwa osobom doznającym przemocy ze strony osób uprzednio skazanych za przemoc w rodzinie lub groźbę jej użycia, poprzez doprowadzenie do zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności lub odwołania warunkowego zwolnienia.