Zaproszenie na dzień otwarty w Zespole Szkół w Drzonowie

Wielkość tekstu:

Drzwi szeroko otwarte w Zespole Szkół w Drzonowie! Zapraszamy SPOŁECZNOŚĆ NASZEJ GMINY 28.01.2016r. w godz. 16:30-18:00
do zwiedzania naszych obiektów podczas dnia otwartego szkoły. Będzie można zajrzeć do wszystkich sal lekcyjnych i pracowni specjalistycznych
z wyłączeniem pomieszczeń, w których będą odbywały się w tym dniu zebrania rodziców.


Szczególnej uwadze polecamy:
      pracownię bioróżnorodności - budynek SP,
      bibliotekę - budynek SP,
      siłownię - budynek SP,
      salę gimnastyczną- budynek SP,
      pracownię terapeutyczną - budynek SP,
      świetlicę - budynek SP,
      pracownię komputerową wyposażoną w ramach projektu
pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy” – budynek Gimnazjum.
 
BIORÓŻNORODNOŚĆ…
Pracownie Bioróżnorodności są jednym z działań realizowanego projektu
pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty
poprzez edukację dzieci i młodzieży” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W Zespole Szkół w Drzonowie trwa właśnie urządzanie sali bioróżnorodności.

Tekst: Aleksandra Drzycimska, zdjęcia: realizator projektu.

Zdjęcia z realizacji: