Gmina Kołobrzeg - tu mieszkam ja i mój PIT

Wielkość tekstu:

 

ZAP- 3

Kampania Pit STOP - Gmina Kołobrzeg

Kampania Pit STOP - Gmina Kołobrzeg

Aby wspomóc naszą gminę, wystarczy by Państwo wypełnili zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3, a wtedy podatki powrócą do naszego miejsca zamieszkania.

Przeczytaj jak dokonać takiej zmiany. Informacja krok po kroku:

1. Rozliczając się z podatku dochodowego, proszę wpisać we właściwym dla siebie zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37, itd.):
• w części A. zeznania „Urząd do którego adresowane jest zeznanie”  Urząd Skarbowy w Kołobrzegu ul. Armii Krajowej 2, 78-100 Kołobrzeg

• w części B właściwego dla siebie zeznania podatkowego  adres zamieszkania na terenie Gminy Kołobrzeg

Przykładowe wypełnienie formularza

ZAP3

Jeśli z podatku dochodowego rozlicza Państwa płatnik, proszę zawiadomić go, że miejscem zamieszkania lub pobytu na dzień 31 grudnia roku podatkowego była Gmina Kołobrzeg.

2. Proszę wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne ZAP 3 (formularz oficjalnie posiada nazwę „Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem”


• Wpisz adres miejsca zamieszkania na terenie Gminy Kołobrzeg w części B.2 formularza
 

Przykładowe wypełnienie formularza

ZAP 3         


3. Proszę złożyć zgłoszenie aktualizacyjne ZAP 3 w Urzędzie Skarbowym w Kołobrzegu ul. Armii Krajowej 2, 78-100 Kołobrzeg

ZGŁOSZENIE ZAP 3 MOŻNA ZŁOŻYĆ RAZEM Z ROZLICZENIEM PODATKU


Jeśli w tym roku nie zdążymy zapłacić podatku na rzecz swojej gminy, pomyślmy o najbliższym roku, aby potem nie żałować niedopełnienia formalności. Zarobione przez nas podatki powinny służyć nam tam, gdzie naprawdę mieszkamy, gdzie spędzamy więcej czasu. Jeśli chcemy, by nasze pieniądze wracały jak najbliżej nas – płaćmy podatki i kierujmy je do swojej gminy.


Nie ma obowiązku zawiadamiać o zmianach poprzednio właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego - Urzędy Skarbowe same wymienią między sobą informacje i zaktualizują te dane.


Należy stosowne zgłoszenia dokonywać w terminach, jednak nie ma pośpiechu w dokonywaniu formalności meldunkowych i zmieniać miejsca stałego zameldowania – właściwość miejscowa urzędu skarbowego ustalana jest na podstawie miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, za który składane jest zeznanie.


Formularze ZAP 3 można otrzymać:
• w Urzędzie Gminy Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska 48A, 78-100 Kołobrzeg, pok. nr 11 lub
• w Urzędzie Skarbowym ul. Armii Krajowej 2, 78-100 Kołobrzeg


Jeśli macie Państwo pytania lub wątpliwości pracownicy Urzędu Gminy Kołobrzeg są do dyspozycji pod numerem telefonu (94) 35 248 48 (codziennie od 7.30 do 15.30).


Nasza akcja informacyjna ma na celu poinformowanie Państwa, jak niewiele potrzeba, aby podatki wróciły do podatnika poprzez rozwój gminnej infrastruktury i jakość usług publicznych.